Kurs Ayrıntıları

img
15 Ders Sınav

Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 350 , Uzman: 450
  • Yer ve Tarih 28-29 Nisan 2018, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Atakent Hastanesi - Halkalı Yerleşkesi, İstanbul
  • Kontenjan 16 kişi
  • E-kurs 15/03/2018 - 30/04/2018
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre

Kurs Programı

ÇOCUKLARDA TEMEL ENDOSKOPİ VE ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU

28 -29 NİSAN 2018 - İSTANBUL

KURS PROGRAMI

BİRİNCİ GÜN
08.30 – 08.50

Hoş geldiniz, tanışma, ısınma

Burak Tander

08.50 09.00

Hedef ve programın paylaşımı

Abdulkerim Temiz

09.00-09.45

Videolu Sunumlar  I

 

09.00- 09.15

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi

Gürsu Kıyan

09.15- 09.30  

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı üst GIS endoskopisi

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

09.30- 09.45

Endikasyon ve Teknik yaklaşım: Tartışma

Abdulkerim Temiz

9.45- 10.00

Kahve arası

 

10.00-10.55

Videolu Sunumlar  II

 

10.00- 10.15  

Çocuk Ürolojisinde endoskopik girişimsel cihaz ve enstrüman spektrumu  ve Teknik 

Ş. Kerem Özel

10.15-10.35  

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı sistoskopi: VUR enjeksiyon, PUV, Üreterosel

Ş. Kerem Özel

10.35- 10.45 

Endikasyon ve Teknik yaklaşım: Tartışma   

Ş. Kerem Özel

10.45- 11.00 

Kahve arası

                                                                                  

11.00-12.10 

Videolu Sunumlar  III

 

11.00-11.10

Laparoskopide cihaz ve donanımı tanıma

Abdullah Yıldız

11.10-11.20

Laparoskopide ergonominin pratikteki basit uygulamaları

Baran Tokar

11.20-11.25

Doğru Trokar girişi

Burak Tander 

11.25- 11.45

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı torakoskopi

Gürsu Kıyan

11.45- 11.55 

Endikasyon ve Teknik yaklaşım: Tartışma   

Gürsu Kıyan

11.55- 12.10 

Robotik Cerrahi Burak Tander

12.10- 13.30                                                                                     

Öğle Yemeği

 

13.30-13.45  

Laparoskopi ve Torakoskopide Anestezi İlkeleri

Tayfun Güler

14.00- 17.30 

UYGULAMA  (Birinci gün)                                                                       

Kursiyerler dönüşümlü olarak pratik yapacak

18.30- 20.30 

Akşam Yemeği

 

İKİNCİ GÜN

08.30 08.40  

Isınma

Abdulkerim Temiz

08.40- 09.50 

Videolu Sunumlar  IV

 

08.40-08.50

Apendektomi

Muazzez Çevik

08.50-09.00

Akut batın sendromunda ayrıcı tanıda laparoskopik eksplorasyon

Muazzez Çevik

09.00-09.10

Periton dializ kateteri takılması

Abdullah Yıldız

09.10-09.20

Çocuklarda inguinal bölge ve çevre batın duvarı anatomisini laparoskopik eksplorasyonla anlama

Abdullah Yıldız

09.20-09.25

Solid organ biyopsisi ve kolanjiografi

Abdullah Yıldız

09.25-09.35

Laparoskopik Gastrostomi ve Perkütan Endoskopik Gastrostomi

Burak Tander

09.35-09.50   

İnteraktif tartışma ve Sunum

Burak Tander

09.50- 10.05 

Kahve arası                                                                          

 

10.05- 11.05 

Videolu Sunumlar  V

 

10.05-10.15

Laparoskopik fundoplikasyon 

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

10.15-10.25

Laparoskopik piloromiyotomi 

Abdullah Yıldız

10.25-10.35

Laparoskopik splenektomi 

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

10.35-10.45

Laparoskopik kolesistektomi 

Abdulkerim Temiz

10.45-10.55

Anorektal malformasyonlarda laparoskopi

Burak Tander

10.55-11.05    

İnteraktif Tartışma ve Sunum:

Laparoskopide malzeme, personel ve anestezi ile ilgili olası problemler

Muazzez Çevik

11.05 11.20 

Kahve arası                                                                          

 

11.20- 11.35              

Çocuk Ürolojisinde laparoskopi, retroperitonoskopi ve pnömovezikoskopi

Baran Tokar

11.35 12.05  

Videolu Sunumlar  VI

 

11.35 11.45

Laparoskopik nefrektomi 

Baran Tokar

11.45 12.00

Laparoskopik adrenal bölge cerrahisi  

Baran Tokar

12.00-12.10

Over patolojilerine laparoskopik yaklaşım

 Abdullah Yıldız

12.10- 12.25 

İnteraktif Tartışma ve Sunum:

Ele gelmeyen testiste laparoskopinin yeri

Abdulkerim Temiz

12.25 - 13.30                                                 

Öğle Yemeği

 

13.30- 16.30                                                                         

UYGULAMA  (İkinci gün)

Kursiyerler değişimli olarak pratik yapacak 

 

1: Rijid Bronkoskopi, Özofagoskopi ve Rektoskopi Eğitim Seti 

 

2:  Bükülebilir Özofagoskopi ve Kolonoskopi Eğitim Seti

 

3: Sistoskopi eğitim seti

 

4: Laparoskopi temel eğitim seti

17.00- 17.30  

Geri Bildirim                                                                                          

17.30- 17.45 

Sertifika Dağıtımı