Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 350 , Uzman: 450
  • Yer ve Tarih 15-16 Aralık 2018, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
  • Kontenjan 16 kişi
  • E-kurs 01/11/2018 - 30/12/2018
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

Günümüzde hızlı teknolojik gelişim sürecine paralel olarak tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi çocuk cerrahisinde de bilgi geometrik bir hızla artmaktadır. Bunlar arasından uygulamaya yönelik olanların seçilip, mesleki beceri ve tutuma yansıtılması oldukça önemlidir. Bu da ancak mezuniyet sonrası eğitimin belli bir program ve düzen içerisinde yapılması ile olasıdır. Bu açıdan meslek örgütlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri kapsamında yer alan Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu da bu bağlamda yine, çok değerli eğiticilerin çabaları ve gerek TÇCD Yönetim Kurulu, gerekse de TÇCD Yeterlik ve Eğitim Kurullarının destekleri ile oluşturulmuştur. Kursta, ilk aşama e-kurs olarak, ikinci aşama ise uygulamalı kurs olarak yapılmaktadır. Burada, öncelikle, bu kursun yapılandırılmasında ve yaşama geçirilmesinde emeği olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşkusuz ki kurs sırasında bir takım eksiklikler ve sorunlar olacaktır. Bunların, sizlerin değerli geri bildirimleriniz ve önerileriniz ile giderilerek bir sonraki kursun daha gelişmiş ve optimum koşullarda yapılmasına olanak sağlayacağını özellikle belirtmek istiyoruz.

Son olarak; bu kursu gerçekleştirirken, çocuk cerrahisi alanında onkolojik cerrahinin çağdaş düzeye ulaşmasında büyük katkıları olan Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Hocamızı da bir kez daha saygıyla anıyor ve bu kursun hem hazırlanmasında baştan sona yoğun çaba harcayan hem de ekipman gereksinimini karşılayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu doğrultuda tüm kurs katılımcılarına da en üst düzeyde yararlanmaları dileğiyle başarılı bir kurs geçirmelerini diliyoruz.

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Onkoloji Pretest Sınavı 2018 30 soru 60 dk
2 Ülkemizde ve Dünyada Çocuk Onkolojisi 47 slayt 5 dk
3 Onkogenez ve Solid Tümörlerin Biyogenetiği 29 slayt 10 dk
4 Çocuklarda Solid Tümör Cerrahisi: Ana Kavramlar ve İlkeler 25 slayt 7 dk
5 Çocuklarda Kemoterapi: Temel İlkeler 25 slayt 6 dk
6 Çocuklarda Radyoterapi: Temel İlkeler 63 slayt 7 dk
7 Çocuklarda Solid Tümörlerin Patolojisi 127 slayt 13 dk
8 Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Görüntüleme - I: Radyolojik Yöntemler 55 slayt 11 dk
9 Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Görüntüleme - II: Nükleer Tıp Yöntemleri 42 slayt 8 dk
10 Wilms Tümörü ve Diğer Böbrek Tümörleri 43 slayt 23 dk
11 Nöroblastom ve Diğer Adrenal Tümörler 56 slayt 8 dk
12 Rabdomyosarkom ve Diğer Yumuşak Doku Sarkomları 28 slayt 7 dk
13 Çocukluk Çağı Karaciğer Tümörleri 30 slayt 5 dk
14 Çocukluk Çağı Over Tümörleri 46 slayt 14 dk
15 Testis Tümörleri 21 slayt 5 dk
16 Teratom ve Diğer Germ Hücreli Tümörler 23 slayt 5 dk
17 Çocuklarda Tiroid ve Paratiroid Bezi Tümörleri 35 slayt 7 dk
18 Çocukluk Çağının Nadir Tümörleri 11 slayt 2 dk
19 Lenfomalar: Çocuklarda Cerrahi Yaklaşım 29 slayt 8 dk
20 Çocukluk Çağı Tümörlerinde Cerrahi Komplikasyonlar 32 slayt 6 dk
21 Onkoloji Posttest Sınavı 2018 30 soru 60 dk

Kurs Programı