Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocuk Travmalarında İleri Yaşam Desteği Kursu

Kurs Ayrıntıları

 • Kurs Ücreti Asistan: 400 , Uzman: 500
 • Yer ve Tarih 4-5 Mayıs 2019, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya
 • Kontenjan 16 kişi
 • E-kurs 01/04/2019 - 10/05/2019
 • BaşvuruKapalı
 • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Travma Pretest Sınavı 2019 40 soru 60 dk
2 Pediatrik Travmalar: Genel Bilgiler 59 slayt 30 dk
3 Travmalı Çocukta Fizyolojik Özellikler 50 slayt 23 dk
4 Pediyatrik Temel Yaşam Desteği 64 slayt 29 dk
5 Hemorajik Şok 31 slayt 30 dk
6 Travmalı Çocuğun Monitörizasyonu 78 slayt 35 dk
7 Çocuk Travmalarında Radyolojik Değerlendirme 109 slayt 37 dk
8 Çocuk Yanıkları 52 slayt 5 dk
9 Santral Sinir Sistemi Yaralanmaları 50 slayt 27 dk
10 Çocukluk Çağı Toraks Yaralanmaları 70 slayt 18 dk
11 Çocuklarda Karın Yaralanmaları 42 slayt 4 dk
12 Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları 62 slayt 24 dk
13 Çocuk Ekstremite Yaralanmaları 41 slayt 27 dk
14 Travma ve Adli Tıp 3 slayt 39 dk
15 Travma Posttest Sınavı 2019 40 soru 60 dk

Kurs Programı

Etkileşimli Eğitim Kursu:

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARINDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

Antalya, 4-5 Mayıs 2019


PROGRAM

04.05.2019 Cumartesi


08:45-09:00

Açılış (Kursun amaçları, organizasyonu, gerekliliği, içeriği)


09:00-10:00

Genel Bilgiler

Çocuk travma epidemiyolojisi- etiyolojisi- özgünlükleri

Olay yeri değerlendirmesi

Ayırım ve skorlama sistemleri

Hasta taşıma sistemleri ve hasta nakli

Travmada ekip kavramı ve takım çalışması-görev dağılımı

Dr. Erkan Göksu 

(Acil Tıp AD)

10:00-10:30

Travmalı çocukta fizyolojik özellikler

Dr. Cem Boneval

(Çocuk Cerrahisi AD)

10:30-11:00

Ara


11:00-12:00

İlk değerlendirme

A-Airway: Havayolu açılması-boyun immobilizasyonu

B-Breathing: Solunum ve ventilasyon

C-Circulation: Dolaşımın sağlanması ve kanama kontrolü

D-Disability: Nörolojik değerlendirme

E-Exposure: Elbiselerin çıkarılması, hipotermiden korunma

Dr. Erkan Göksu

(Acil Tıp AD)


12:00-12:30

Sabah oturumlarının değerlendirilmesi

Tüm eğitmenler

12:30-13:45

Öğle yemeği


14:00-14:30

Travmalı çocuğun yoğun bakımda izlenmesi

Solunum ve nabız, kan basıncı, SpO2 (pulse oximetry) ve kan gazları analizi, santral basınç verileri

Dr. Oğuz Dursun

(Çocuk Yoğun Bakım BD)


14:30-15:00

Hemorajik Şok

Dr. Güngör Karagüzel

(Çocuk Cerrahisi AD)

15:00-18:00

Uygulama (Beceri İstasyonları, 30 dakikalık döngüler)1. İstasyon
Temel ve ileri yaşam desteği (maket üzerinde hava yolu sağlanması, kardiyopulmoner resusitasyon, zor hava yolu).
Travmalı çocuğun monitorizasyonu ve anlamlandırılması: Solunum ve nabız, kan basıncı, SpO2 ve kan gazları analizi, santral basınç verileri.

Dr. Oğuz Dursun

Dr. Cem Boneval2. İstasyon
Damar yolu
 1. Santral ven kateterizasyonu

 2. İntraosseöz giriş

 3. Arteriyel kateterizasyon

Dr. Özlem Boybeyi

Dr. Müjdem Nur Azılı3. İstasyon
Küçük girişimler
 1. Kardiyo-torasik girişimler (Perikardiyosentez, torasentez, tüp torakostomi)

 2. Sonda uygulamaları

 3. Tanısal periton lavajı

Dr. Güngör Karagüzel

Dr. Cüneyt Günşar


4. İstasyon
Ambulans ve donanımının tanıtılması
Omurga tespiti

İl Ambulans Servisi Ekibi5. İstasyon
FAST uygulama

Dr. Erkan Göksu6. İstasyon
Yanıkta acil yaklaşım

Dr. Emrah Şenel

18:00

Öğleden sonra oturumlarının değerlendirilmesi

Tüm eğitmenler05.05.2019 Pazar


08:45-10:00

Travmalı hastalarda radyolojik değerlendirme

Dr. Ayşe Keven

(Çocuk Radyoloji BD)

10:00-11:00

Toraks travmalarında yaklaşım ve olgu örneklemeleri

Dr. Özlem Boybeyi

(Çocuk Cerrahisi AD)

11:00-11:30

Ara


11:30-12:30

Karın yaralanmalarında yaklaşım ve olgu örneklemeleri

Dr. Müjdem Nur Azılı

(Çocuk Cerrahisi AD)

12:30-13:45

Öğle Yemeği


14:00-15:00

Ürogenital yaralanmalarda yaklaşım ve olgu örneklemeleri

Dr. Cüneyt Günşar

(Çocuk Cerrahisi AD)

15:00-16:00

Yanıklarda acil yaklaşım

Dr. Emrah Şenel

(Çocuk Cerrahisi AD)

16:00-16:15

Ara

16:15-18:00

Acil vakamız var (Etkileşimli olgu çalışması)

Moderatör:

Dr. Cüneyt Günşar

18:00

Değerlendirme ve Kapanış (Sertifika Dağıtımı)

Tüm eğitmenler