Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Genitoüriner Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 400 , Uzman: 500
  • Yer ve Tarih 15-17 Kasım 2019, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
  • Kontenjan 20 kişi
  • E-kurs 14/10/2019 - 20/11/2019
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

TÇCD Eğitim Kurulu tarafından organize edilen 'ÇOCUK ÜROLOJİSİ KURSU' 15-17 KASIM 2019 tarihlerinde ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ- ANKARA' da gerçekleştirilecektir.

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Üroloji Pretest Sınavı 2019 40 soru 30 dk
2 Genitoüriner Sistem Anatomi ve Fizyolojisi 57 slayt 5 dk
3 Doğumsal Renal Anomaliler 83 slayt 7 dk
4 Çift Toplayıcı Sistem, Ektopik Üreter, Üreterosel 46 slayt 20 dk
5 Üreteropelvik Bileşke Darlığı 56 slayt 5 dk
6 Üreterovezikal Bileşke Tıkanıklığı 27 slayt 21 dk
7 Vezikoüreteral Reflü Fizyopatolojisi 68 slayt 56 dk
8 Vezikoüreteral Reflü Cerrahisi 67 slayt 6 dk
9 Posterior Üretral Valv 48 slayt 24 dk
10 Mesane Yamaları 94 slayt 61 dk
11 Ekstrofi-Epispadias Kompleksi 65 slayt 5 dk
12 Mesane Boynu Rekonstrüksiyonu 64 slayt 28 dk
13 Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı 66 slayt 30 dk
14 İdrar Yolu Enfeksiyonları 95 slayt 33 dk
15 Dış Genitoüriner Bölge Hastalıkları 52 slayt 34 dk
16 Hipospadias 65 slayt 29 dk
17 Sünnet 27 slayt 20 dk
18 İnmemiş Testis 40 slayt 11 dk
19 Varikosel 66 slayt 87 dk
20 Akut Skrotum 30 slayt 11 dk
21 Cinsel Gelişim Sorunu 21 slayt 2 dk
22 Altını Islatan Çocuğa Genel Yaklaşım 34 slayt 23 dk
23 Temel Ürodinami 36 slayt 30 dk
24 Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Disfonksiyonu 33 slayt 3 dk
25 Nöropatik Mesane Sfinkter Bozuklukları 49 slayt 5 dk
26 Monosemptomatik Enürezis Nokturna 27 slayt 14 dk
27 Üroloji Posttest Sınavı 2019 40 soru 30 dk

Kurs Programı

1. GÜN
15 Kasım 2019

SAAT
KONU
Eğitici/Kolaylaştırıcı
12:00 - 17:30
Kurs Koordinasyon Toplantısı
Tüm Eğiticiler
12:00-13:30
Öğle Yemeği

13:30-15:30
Eğiticiler Arası Ders Sunuları ve Tartışma
15:30-16:00
Kahve Arası

16:00-17:30
Eğiticiler Arası Ders Sunuları ve Tartışma
2. GÜN
16 Kasım 2019
Konuşmacı
08:30-08:45
Kurs Amacı ve İlk Gün Program Tanıtımı (Ölçme-Değerlendirme) Tanışma
Murat Çakmak, Ayşe Karaman
08:45-09:15
Üriner Anomalilerde Perinatal Yaklaşım
Abdurrahman Önen
09:15-09:45
Üriner Sistem Dilatasyonlarına Radyolojik Yaklaşım
Suat Fitöz
09:45-10:15
Üst Üriner Obstrüksiyonlara Yaklaşım (UPD, UVD)
Abdurrahman Önen
10:15-10:30
Kahve Molası

10:30-11:00
Alt Üriner Obstrüksiyonlara Yaklaşım (PUV, Üreterosel)
Ş Kerem Özel
11:00-11:30
Veziko Üreteral Reflü Yönetimi
Cüneyt Günşar
11:30-12:00
Vezikoüreteral Reflü Cerrahi Tedavisi
Gülnur Göllü Bahadır
12:00-13:30
Öğle Yemeği

13:30-14:00
İnmemiş Testis
Ayşe Karaman
14:00-14:30
Varikosel
İbrahim Karaman
14:30-15:00
Altını Islatan Çocuğa Yaklaşım
Murat Alkan
15:00-15:15
Kahve Molası

15:15-16:00
Hipospadias ve Cinsel Gelişim Sorunu/Farklılığı
Abdurrahman Önen
16:00-16:30
Renal Sintigrafilere Klinik Yaklaşım
Murat Alkan
16:30-16:45
Günün Değerlendirilmesi
Ş Kerem Özel, Cüneyt Günşar
3. GÜN
17 Kasım 2019
Konuşmacı
08:30-08:45
Kurs İkinci Gün Programının Tanıtımı-Isınma
Gülnur Göllü Bahadır
08:45-09:30
Dış Genito-Üriner Patolojiler ve Sünnet
Ş Kerem Özel
09:30-10:15
Üriner Taşlara Cerrahi Yaklaşım
Ömer Yılmaz
10:15-10:30
Kahve Molası
10:30-11:15
Ürogenital Sistemde Aciller
Ufuk Ateş
11:15-12:00
Olgu Tartışması
Murat Alkan
12:00-12:45
Olgu Tartışması
Ş Kerem Özel
12:45-13:30
Öğle Yemeği

13:30-14:15
Olgu Tartışması
Gülnur Göllü Bahadır
14:15-15:00
Ölçme Değerlendirme
Ş Kerem Özel
15:00-16:00
Genel Değerlendirme-Sertifikaların Verilmesi
Murat Çakmak, Ayşe Karaman