Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Nöroblastom-1 (Online)

Kurs Ayrıntıları

 • Kurs Ücreti Asistan: 200 , Uzman: 200
 • Yer ve Tarih 8 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:00 - 15:00
 • Kontenjan 12 kişi
 • E-kurs 08/05/2021 - 08/05/2021
 • BaşvuruKapalı
 • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre

Kurs Programı

TÇCD EĞİTİM KURULU

E-KURS

NÖROBLASTOM (Online)

PROGRAM

(08.05.2021 Cumartesi, 10.00-15.00)

Koordinatör: Prof. Dr. Ahmet ÇELİK

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
 • Prof. Dr. Dilek İNCE, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü
 • Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
 • Prof. Dr. Mustafa OLGUNER, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
 • Prof. Dr. Saniye EKİNCİ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Cerrahisi A.D.

09:45-10:00 Giriş-Kayıt-Tanışma

10.00-11.00 Nöroblastomda Cerrahi Dışı Tedavi Prensipleri (Prof. Dr. Dilek İNCE)

 • Genel bilgi, güncel protokol, cerrahi dışı tedavi prensipleri
 • TPOG-2020 Nöroblastom protokolü
 • Risk grupları
 • Kemoterapi prensipleri
 • Radyoterapi prensipleri
 • Tartışma

11.00-11.30 Cerrahi Yaklaşıma Genel Bakış (Prof. Dr. Ahmet ÇELİK)

 • Cerrahi hazırlık nasıl olmalı?
 • Cerrahinin zamanlaması ve endikasyonu belirleyici etkenler
 • Görüntüye göre tanımlanan risk faktörleri (IDRF)’nin cerrahi yaklaşıma etkisi
 • Temel cerrahi prensipler
 • Açık cerrahi
  • İnsizyon seçimi nasıl olmalı?
 • Minimal invaziv yöntemler
  • Torakoskopi
  • Laparoskopi
  • Robotik Cerrahi
 • Tartışma

11.30-12.30 Karın İçi (Abdominal/Pelvik) Yerleşimde Cerrahi Yaklaşım (Prof. Dr. Mustafa OLGUNER)

 • Adrenal nöroblastom
 • Karın içinde adrenal dışı nöroblastom
 • Tartışma

12.30-13.15 Yemek arası/Dinlenme

13.15-14.00. Karın Dışı Yerleşimlerde Cerrahi Yaklaşım (Prof. Dr. Saniye EKİNCİ)

 • Servikal nöroblastom
 • Torakal nöroblastom
 • Spinal kanala yayılım gösteren (dumbbell) nöroblastom
 • Servikotorakal nöroblastom
 • Torakoabdominal nöroblastom
 • Tartışma

14.00-14.30. ONKOLOJİ KONSEYİ-Risk Gruplarına Göre Cerrahi Yaklaşım

 • Düşük risk grubunda cerrahi/ OLGU 1-Prof. Dr. Mustafa OLGUNER
 • Yüksek risk grubunda cerrahi/ OLGU 2-Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL
 • Evre MS (Evre 4S)’de yaklaşım/ OLGU 3-Prof. Dr. Saniye EKİNCİ
 • Tartışma

14.30-15.00. Genel Değerlendirme (Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL)

 • Cerrahi komplikasyonlar, risk faktörleri ve yönetimi
 • Uzun dönem sonuçlar
 • Tartışma