Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Nöroblastom-2 (Online)

Kurs Ayrıntıları

 • Kurs Ücreti Asistan: 200 , Uzman: 200
 • Yer ve Tarih 19 Haziran 2021 Cumartesi, 10:00 - 15:00
 • Kontenjan 20 kişi
 • E-kurs 19/06/2021 - 19/06/2021
 • BaşvuruKapalı
 • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre

Kurs Programı

TÇCD EĞİTİM KURULU
E-KURS

NÖROBLASTOM (Online)

PROGRAM

(19.06.2021 Cumartesi, 10.00-15.00)

Koordinatör: Prof. Dr. Cem Boneval

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Dilek İNCE, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Mustafa OLGUNER, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Saniye EKİNCİ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Cerrahisi A.D.

09:45-10:00 Giriş-Kayıt-Tanışma

10.00-11.00 Nöroblastomda Cerrahi Dışı Tedavi Prensipleri
(Prof. Dr. Dilek İNCE)

 • Genel bilgi, güncel protokol, cerrahi dışı tedavi prensipleri
 • TPOG-2020 Nöroblastom protokolü
 • Risk grupları
 • Kemoterapi prensipleri
 • Radyoterapi prensipleri
 • Tartışma

11.00-11.30 Cerrahi Yaklaşıma Genel Bakış

(Prof. Dr. Ahmet ÇELİK)

 • Cerrahi hazırlık nasıl olmalı?
 • Cerrahinin zamanlaması ve endikasyonu belirleyici etkenler
 • Görüntüye göre tanımlanan risk faktörleri (IDRF)’nin cerrahi yaklaşıma etkisi
 • Temel cerrahi prensipler
 • Açık cerrahi
  • İnsizyon seçimi nasıl olmalı?
 • Minimal invaziv yöntemler
  • Torakoskopi
  • Laparoskopi
  • Robotik Cerrahi
 • Tartışma

11.30-12.15 Karın İçi (Abdominal/Pelvik) Yerleşimde Cerrahi Yaklaşım

(Prof. Dr. Mustafa OLGUNER)

 • Adrenal nöroblastom
 • Karın içinde adrenal dışı nöroblastom
 • Tartışma

12.15-13.00 Yemek arası/Dinlenme

13.00-13.45. Karın Dışı Yerleşimlerde Cerrahi Yaklaşım

(Prof. Dr. Saniye EKİNCİ)

 • Servikal nöroblastom
 • Torakal nöroblastom
 • Spinal kanala yayılım gösteren (dumbbell) nöroblastom
 • Servikotorakal nöroblastom
 • Torakoabdominal nöroblastom
 • Tartışma

13.45-14.30. ONKOLOJİ KONSEYİ-Risk Gruplarına Göre Cerrahi Yaklaşım

 • Düşük risk grubunda cerrahi/ OLGU 1-Prof. Dr. Mustafa OLGUNER
  • Tartışma
 • Yüksek risk grubunda cerrahi/ OLGU 2-Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL
  • Tartışma
 • Evre MS (Evre 4S)’de yaklaşım/ OLGU 3-Prof. Dr. Saniye EKİNCİ
  • Tartışma

14.30-14.45. Ameliyat Videoları

(Prof. Dr. Saniye EKİNCİ, Prof. Dr. Ahmet Çelik)

 • Laparotomi ile rezeksiyon
 • Torakoskopik rezeksiyon
 • Laparoskopik rezeksiyon

14.45-15.15. Genel Değerlendirme

(Prof. Dr. Güngör KARAGÜZEL)

 • Cerrahi komplikasyonlar, risk faktörleri ve yönetimi
 • Uzun dönem sonuçlar
 • Tartışma

KAPANIŞ-ÖNERİ VE TEMENNİLER