Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 500 , Uzman: 500
  • Yer ve Tarih 16-17 Nisan 2022, Ege Üniversitesi, İzmir
  • Kontenjan 16 kişi
  • E-kurs 15/03/2022 - 20/04/2022
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Endoskopi Pretest Sınavı 2020 20 soru 40 dk
2 Çocuklarda Laparoskopik Uygulamalar 23 slayt 6 dk
3 Laparoskopi Sistemi ve Donanımı 45 slayt 30 dk
4 Rijid ve Bükülebilir Alet Spektrumu 32 slayt 10 dk
5 Çocuk Ürolojisinde Endoskopik Girişim Alet Spektrumu 24 slayt 12 dk
6 Laparoskopide Ergonomi ve Ameliyat Öncesi Planlama 41 slayt 12 dk
7 Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Girişimler-I 25 slayt 24 dk
8 Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Girişimler-II 40 slayt 14 dk
9 Laparoskopide Komplikasyon Yönetimi ve Kontraindikasyonlar 25 slayt 6 dk
10 Çocuk Cerrahisinde Tanı ve Tedavi Amaçlı Bronkoskopi 37 slayt 16 dk
11 Çocuk Cerrahisinde Tanı ve Tedavi Amaçlı Torakoskopi 29 slayt 9 dk
12 Sistoskopi ve Perkütan İşlemler 43 slayt 23 dk
13 Çocuk Ürolojisinde Videoskopik Cerrahi Yöntemlerin Kullanımı 51 slayt 31 dk
14 Tanı Amaçlı Üst GİS Endoskopisi 15 slayt 16 dk
15 Tedavi Amaçlı Üst GİS Endoskopik Girişimleri 22 slayt 7 dk
16 Alt GİS Endoskopisi ve Rektosigmoidoskopi 23 slayt 8 dk
17 Endoskopi Posttest Sınavı 2020 20 soru 40 dk

Kurs Programı

Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu

16-17 Nisan 2022 İzmir

BİRİNCİ GÜN

16 Nisan 2022, Cumartesi

SAAT

KONU

YÖNLENDİRİCİ

08:30-08:50

Hoş geldiniz, tanışma, ısınma

Özlem Boybeyi

Zafer Dökümcü

08:50-09:00

Hedef ve programın paylaşımı

09:00-09:45

Videolu Sunumlar – I

09:00-09:15

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi

Doğuş Güney

09:15-09:30

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı üst GIS endoskopisi

Özlem Boybeyi

09:30-09:45

Endikasyon ve teknik yaklaşım: Tartışma

Doğuş Güney

Özlem Boybeyi

09:45-10:00

Kahve Arası

 

10:00-10:55

Videolu Sunumlar – II

10:00-10:15

Çocuk ürolojisinde endoskopik cihaz, enstrüman spektrumu ve teknik

Ali Tekin

10:15-10:35

Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı sistoskopi: VUR’da enjeksiyon, PUV ve üreterosel

Arzu Şencan

10:35-10:45

Endikasyon ve teknik yaklaşım: Tartışma

Ali Tekin

10:45-11:00

Kahve Arası

 

11:00-12:05

Videolu Sunumlar – III

11:00-11:10

Laparoskopide cihaz ve donanımı tanıma

Emre Divarcı

11:10-11:20

Laparoskopide ergonominin pratikteki basit uygulamaları

Emre Divarcı

11:20-11:25

Doğru trokar girişi

Emre Divarcı

11:25-11:45

Çocuk Cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı torakoskopi

Doğuş Güney

11:45-11.55

Endikasyon ve teknik yaklaşım: Tartışma

Zafer Dökümcü

11.55-12.10

Robotik cerrahi

Zafer Dökümcü

12:10-13:30

Öğle Yemeği

 

13:30-13:45

Laparoskopi ve torakoskopide anestezi ilkeleri

Canan Bor

 

14:00-17:30

UYGULAMA (Birinci Gün)

Kursiyerler değişimli olarak pratik yapacaktır

1. Bükülebilir bronkoskopi ve özofagoskopi eğitim seti

2. Rijid bronkoskopi, özofagoskopi ve rektoskopi eğitim seti

3. Sistoskopi eğitim seti

4. Laparoskopi temel eğitim seti

 

TÜM EĞİTİCİLER

18:30-20:30

Akşam Yemeği

 

 

İKİNCİ GÜN

17 Nisan 2022, Pazar

08:30-08:40

Isınma

 

08:40-09:30

Videolu Sunumlar – IV

 

08:40-08:50

Appendektomi

Sezen Özkısacık

08:50-09:00

Akut batın sendromunda ayırıcı tanıda laparoskopik eksplorasyon

Sezen Özkısacık

09:00-09:10

Periton diyaliz kateteri takılması

Akgün Oral

09:10-09:20

Çocuklarda inguinal bölge ve çevre batın duvarı anatomisini laparoskopik eksplorasyonla anlama

Akgün Oral

09:20-09:25

Solid organ biyopsisi ve kolanjiografi

Orkan Ergün

09:25-09:35

Laparoskopik gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomy

Özlem Boybeyi

09:35-09:50

İnteraktif tartışma ve sunum

Tüm Eğiticiler

09:50-10:05

Kahve Arası

 

10:05-11:05

Videolu Sunumlar – V

 

10:05-10:15

Laparoskopik fundoplikasyon  

Gülce Hakgüder

10:15-10:25

Laparoskopik piloromiyotomi  

Orkan Ergün

10:25-10:35

Laparoskopik splenektomi  

Ahmet Çelik

10:35-10:45

Laparoskopik kolesistektomi

Abdulkerim Temiz

10:45-10:55

Anorektal malformasyonlarda laparoskopi  

Emre Divarcı

10.55-11.05

İnteraktif tartışma ve sunum:

Laparoskopide malzeme, personel ve anestezi ile ilgili olası sorunlar

Onur Öztan

11:05-11:20

Kahve Arası

 

11:20-11:35

Çocuk ürolojisinde laparoskopi, retroperitoneoskopi ve pnömovezikoskopi             

Ali Tekin

11:35-12:05

Videolu Sunumlar – VI

 

11:35-11:45

Laparoskopik nefrektomi  

Gülce Hakgüder

11:45-12:00

Laparoskopik adrenal bölge cerrahisi   

Ahmet Çelik

12:00-12:10

Over patolojilerine laparoskopik yaklaşım

Ahmet Çelik

12:10-12:25

İnteraktif tartışma ve sunum

Ele gelmeyen testiste laparoskopinin yeri

Abdulkerim Temiz

12:25-13:30

Öğle Yemeği

 

13:30-16:30

UYGULAMA (İkinci Gün)

Kursiyerler değişimli olarak pratik yapacaktır

1. Bükülebilir bronkoskopi ve özofagoskopi eğitim seti

2. Rijid bronkoskopi, özofagoskopi ve rektoskopi eğitim seti

3. Sistoskopi eğitim seti

4. Laparoskopi temel eğitim seti

TÜM EĞİTİCİLER

17:00-17:30

Geri Bildirim

 

17:30-17:45

Sertifika Dağıtımı