Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Yenidoğan Cerrahisi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 750 , Uzman: 750
  • Yer ve Tarih 14-15 Mayıs 2022, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  • Kontenjan 15 kişi
  • E-kurs 15/04/2022 - 20/05/2022
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Yenidoğan Pretest Sınavı 2020 35 soru 60 dk
2 Yenidoğanın Kardiyovasküler Fizyolojisi 29 slayt 29 dk
3 Yenidoğanda Sıvı Elektrolit Dengesi 32 slayt 31 dk
4 Yenidoğanlarda Solunum Fizyolojisi ve Mekanik Ventilasyon 63 slayt 57 dk
5 Cerrahiye Metabolik Yanıt ve Nütrisyonel Destek 62 slayt 43 dk
6 İnfeksiyona Açık Yenidoğan 41 slayt 26 dk
7 Yenidoğanın Perioperatif Yönetimi 74 slayt 31 dk
8 Doğum Travmaları 50 slayt 26 dk
9 Cerrahi Durumların Prenatal Tanılaması 35 slayt 23 dk
10 Solunum Sıkıntısına Cerrahi Yaklaşım 66 slayt 43 dk
11 Karın Duvarı Defektleri 60 slayt 40 dk
12 Mide Çıkışı ve Duodenum Anomalileri 29 slayt 32 dk
13 Barsak Rotasyon Bozuklukları 18 slayt 42 dk
14 İntestinal Atreziler 26 slayt 33 dk
15 Mekonyum İleus ve Benzeri Durumlar 44 slayt 43 dk
16 Nekrotizan Enterokolit 23 slayt 25 dk
17 Anorektal Malformasyonlar 55 slayt 16 dk
18 Hirschsprung Hastalığı 34 slayt 14 dk
19 Yenidoğanda Cerrahi Sarılık Nedenlerine Yaklaşım 35 slayt 29 dk
20 Yenidoğanın Tümörleri 44 slayt 21 dk
21 Yenidoğanın Ürolojik Sorunları 47 slayt 23 dk
22 Prematür Yenidoğana Yaklaşım 87 slayt 82 dk
23 Yenidoğan Posttest Sınavı 2020 35 soru 60 dk

Kurs Programı

YENİDOĞAN CERRAHİSİ KURS PROGRAMI

1. GÜN

14 MAYIS 2022

 

08:30 - 09:00

Açılış (kursun amaçları, düzenlenmesi ve içeriği)   Tanışma-Isınma

Koordinatörler

09:00 - 09:45

Cerrahi yenidoğana yaklaşım (sıvı-elektrolit dengesi, metabolizma, travmaya yanıt)

Özlem Boybeyi

09:45 - 10:15

Yenidoğanlarda solunum ve dolaşım desteği

Bilin Çetinkaya

10:15 - 10:30

Ara

10:30 - 12:00

UYGULAMA

Yenidoğanlarda solunum ve dolaşım desteği

Bilin Çetinkaya

12:00 - 13:00

YEMEK

 

13:00 - 13:45

Safrasız kusan yenidoğana yaklaşım

Özlem Boybeyi

Semire Ezer

13:45 - 14:00

Ara

14:00 - 14:45

Safralı kusan yenidoğana yaklaşım

Sezen Karaca Özkısacık

14:45 - 15:30

Karın duvarı anomalileri

Cem Boneval

15:30 - 15:45

Ara

15:45 - 16:30

Yenidoğan solunum sıkıntısına yaklaşım

Zafer Dökümcü

16:30 - 17:45

UYGULAMA

Bağırsak anastomoz ve stoma teknikleri

Tüm eğiticiler

17:45 - 18:00

Günün Değerlendirilmesi

 

19:00

YEMEK

 

2.GÜN

15 MAYIS 2022

 

08:30 - 08:45

Isınma

08:45 - 09:30

Distansiyonu olan mekonyum çıkarmayan yenidoğana yaklaşım 1

Abdulkerim Temiz

09:30 - 10:15

Distansiyonu olan mekonyum çıkarmayan yenidoğana yaklaşım 2

Hakan Taşkınlar

10:15 - 10:30

Ara

10:30 - 11:15

Yenidoğan sarılığına cerrahi yaklaşım

Kıvılcım Karadeniz Cerit

11:15 - 11:30

Ara

11:30 - 12:15

Ürolojik sorunlara YD döneminde yaklaşım

Arzu Şencan

12:15 - 13:00

YEMEK

13:00 - 14:00

Yenidoğancı gözüyle NEK – Sepsis

Birgin Törer

14:00 - 14:45

NEK cerrahi yaklaşım

Recep Tuncer

14:45 - 15:00

Ara

15:00 - 16:15

Klinik Bulmacalar

Tüm eğiticiler

16:15 - 16:45

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ (Belgelendirme)