Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

 • Kurs Ücreti Asistan: 1500 , Uzman: 1500
 • Yer ve Tarih 17-18 Aralık 2022, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
 • Kontenjan 16 kişi
 • E-kurs 25/11/2022 - 30/12/2022
 • BaşvuruKapalı
 • KursKurs bitti

Açıklama

Günümüzde hızlı teknolojik gelişim sürecine paralel olarak tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi çocuk cerrahisinde de bilgi geometrik bir hızla artmaktadır. Bunlar arasından uygulamaya yönelik olanların seçilip, mesleki beceri ve tutuma yansıtılması oldukça önemlidir. Bu da ancak mezuniyet sonrası eğitimin belli bir program ve düzen içerisinde yapılması ile olasıdır. Bu açıdan meslek örgütlerine büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri kapsamında yer alan Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu da bu bağlamda yine, çok değerli eğiticilerin çabaları ve gerek TÇCD Yönetim Kurulu, gerekse de TÇCD Yeterlik ve Eğitim Kurullarının destekleri ile oluşturulmuştur. Kursta, ilk aşama e-kurs olarak, ikinci aşama ise uygulamalı kurs olarak yapılmaktadır. Burada, öncelikle, bu kursun yapılandırılmasında ve yaşama geçirilmesinde emeği olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşkusuz ki kurs sırasında bir takım eksiklikler ve sorunlar olacaktır. Bunların, sizlerin değerli geri bildirimleriniz ve önerileriniz ile giderilerek bir sonraki kursun daha gelişmiş ve optimum koşullarda yapılmasına olanak sağlayacağını özellikle belirtmek istiyoruz.

Son olarak; bu kursu gerçekleştirirken, çocuk cerrahisi alanında onkolojik cerrahinin çağdaş düzeye ulaşmasında büyük katkıları olan Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Hocamızı da bir kez daha saygıyla anıyor ve bu kursun hem hazırlanmasında baştan sona yoğun çaba harcayan hem de ekipman gereksinimini karşılayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu doğrultuda tüm kurs katılımcılarına da en üst düzeyde yararlanmaları dileğiyle başarılı bir kurs geçirmelerini diliyoruz.

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Onkoloji Pretest Sınavı 30 soru 60 dk
2 Ülkemizde ve Dünyada Çocuk Onkolojisi 47 slayt 5 dk
3 Onkogenez ve Solid Tümörlerin Biyogenetiği 29 slayt 10 dk
4 Çocuklarda Solid Tümör Cerrahisi: Ana Kavramlar ve İlkeler 25 slayt 7 dk
5 Çocuklarda Kemoterapi: Temel İlkeler 25 slayt 6 dk
6 Çocuklarda Radyoterapi: Temel İlkeler 63 slayt 7 dk
7 Çocuklarda Solid Tümörlerin Patolojisi 127 slayt 13 dk
8 Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Görüntüleme - I: Radyolojik Yöntemler 55 slayt 11 dk
9 Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde Görüntüleme - II: Nükleer Tıp Yöntemleri 42 slayt 8 dk
10 Wilms Tümörü ve Diğer Böbrek Tümörleri 43 slayt 23 dk
11 Nöroblastom ve Diğer Adrenal Tümörler 56 slayt 8 dk
12 Rabdomyosarkom ve Diğer Yumuşak Doku Sarkomları 28 slayt 7 dk
13 Çocukluk Çağı Karaciğer Tümörleri 30 slayt 5 dk
14 Çocukluk Çağı Over Tümörleri 46 slayt 14 dk
15 Testis Tümörleri 21 slayt 5 dk
16 Teratom ve Diğer Germ Hücreli Tümörler 23 slayt 5 dk
17 Çocuklarda Tiroid ve Paratiroid Bezi Tümörleri 35 slayt 7 dk
18 Çocukluk Çağının Nadir Tümörleri 11 slayt 2 dk
19 Lenfomalar: Çocuklarda Cerrahi Yaklaşım 29 slayt 8 dk
20 Çocukluk Çağı Tümörlerinde Cerrahi Komplikasyonlar 32 slayt 6 dk
21 Onkoloji Posttest Sınavı 30 soru 60 dk

Kurs Programı

UygulamalıKursProgramı
1. gün (17.12.2022)

1. Oturum

Sunu

Eğitici/Kolaylaştırıcı

08:30-09:00

Buluşma

TümEğiticiler

09:10-09:30

Açılış (Kursun amaçları, düzenlenmesi ve içeriği)

Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

09:30-10:00

Tanışma – ısınma – ön test

Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit

Dr. Abdulkerim Temiz  

10:00-10:30

Çocuk Onkolojisine giriş

Dr. Gürsu Kıyan

10:30-10:45

Kahvearası

 

2. Oturum

 

 

10:45-11:30

Etkileşimli olgu sunumları-I (Nöroblastoma ve adrenal kitleler)

Dr. Rahşan Özcan

11:30-12:15

Etkileşimli olgu sunumları-II (Wilms tümörü)

Dr. Mustafa Olguner

12:15-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

 

3. Oturum

 

 

13:30-14:15

Etkileşimli olgu sunumları-III

(Yumuşak doku tümörü) Rabdomyosarkom ürogenital - diğer

Dr. Feryal Gün Soysal

14:15-15:00

Etkileşimli olgu sunumları-IV

 1. Lenfoblastik lenfoma (Toraks)
 2. Burkitt lenfoma (Batın)

Dr. Çetin Ali Karadağ

 

15.00-15.15

Kahvearası

 

4. Oturum

 

 

15:15-16:00

 

1. Hangi tümörde, hangi belirteci seçelim?

2. Hangi koşullarda biopsi?

Dr. Asım Yörük

 

16.00-16.15

Kahvearası

 

5. Oturum

 

 

16.15-17.30

 

1. Çocukluk çağı kanserlerinde radyoterapi

(Dr. Dilek Gül)

2. Sık görülen çocuk tümörlerinde patolojik tanı (Dr. Sıdıka Şeyma Özkanlı)

Dr. Dilek Gül

Dr. Sıdıka Şeyma Özkanlı

17:30 – 18:00

Günün Değerlendirmesi

Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit

 

20:00 – 23:00

 

 

AKŞAM YEMEĞİ

 

       

UygulamalıKursProgramı

2. gün (18.12.2022)

6. Oturum

Sunu

Eğitici/Kolaylaştırıcı

08:30-08:45

Isınma

Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit

Dr. Abdulkerim Temiz

08:45-09:30

Lenfadenopatili çocuğa yaklaşım

Dr. Ali İhsan Anadolulu

09:30-10:15

Olgularla radyolojik değerlendirme

Dr. Rabia Yerebasmaz Ergelen

10:15-10:30

Kahvearası

 

7. Oturum

 

 

10:30-11:30

Multidisipliner Çocuk Onkolojisi Toplantısı -I

Olgu senaryosu ve tartışma (Karaciğer tümörü)

(Tüm eğiticiler)

Dr. Şenol Emre

11:30-12:15

 

             Olgu sunumları-genel

 1. İlginç Wilms tümörü olguları
 2. Nöroblastom –DUMPBELL NB
 3. Nöroblastom dışı sürrenal kitle

 

Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit

Dr. Mustafa Olguner

Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

12:15-13:30

ÖğleYemeği

 

8. Oturum

 

 

13:30-14:15

 

 

Multidisipliner Çocuk Onkolojisi Toplantısı -II

Olgu senaryosu ve tartışma- Testis tümörleri

Olgu senaryosu ve tartışma – Germ hücreli tümörler-Sakrokoksigeal tümörler

(Tüm eğiticiler)

Dr. Ş. Kerem Özel

14:15-15:00

Adneks kitlelerine yaklaşım–olgularla

Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

15:00-15:15

Kahvearası

 

9.Oturum

 

 

15:15-16:00

Toraks kitlelerine yaklaşım-olgularla

Dr. Gürsu Kıyan

16.00-16.45

Tiroid nodüllerine yaklaşım-olgularla

Dr. Abdulkerim Temiz

16:45-17.00

Son test

 

17.00-17:15

Kahvearası

 

17:15-17:30

Serbest tartışma

Uzmanlık öğrenciliğinde onkolojik cerrahi Uzmanlıkta onkolojik cerrahi

 

TÜM EĞİTİCİLER

17:30-18:00

Değerlendirme ve Kapanış (Belgelendirme)

Dr. Kıvılcım Cerit