Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 1500 , Uzman: 1500
  • Yer ve Tarih 11-12 Mart 2023, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Eğitim Kliniği
  • Kontenjan 20 kişi
  • E-kurs 10/02/2023 - 20/03/2023
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Travma Pretest Sınavı 2019 40 soru 60 dk
2 Pediatrik Travmalar: Genel Bilgiler 59 slayt 30 dk
3 Travmalı Çocukta Fizyolojik Özellikler 50 slayt 23 dk
4 Pediyatrik Temel Yaşam Desteği 64 slayt 29 dk
5 Hemorajik Şok 31 slayt 30 dk
6 Travmalı Çocuğun Monitörizasyonu 78 slayt 35 dk
7 Çocuk Travmalarında Radyolojik Değerlendirme 109 slayt 37 dk
8 Çocuk Yanıkları 52 slayt 5 dk
9 Santral Sinir Sistemi Yaralanmaları 50 slayt 27 dk
10 Çocukluk Çağı Toraks Yaralanmaları 70 slayt 18 dk
11 Çocuklarda Karın Yaralanmaları 42 slayt 4 dk
12 Çocuklarda Genitoüriner Sistem Travmaları 62 slayt 24 dk
13 Çocuk Ekstremite Yaralanmaları 41 slayt 27 dk
14 Travma ve Adli Tıp 3 slayt 39 dk
15 Travma Posttest Sınavı 2019 40 soru 60 dk

Kurs Programı

PROGRAM
11 Mart 2023
08:45-09:00 Açılış (Kursun amaçları, organizasyonu, gerekliliği, içeriği)
09:00-10:00 Genel Bilgiler
Çocuk travma epidemiyolojisi- etiyolojisi- özgünlükleri
Olay yeri değerlendirmesi
Ayırım ve skorlama sistemleri
Hasta taşıma sistemleri ve hasta nakli
Travmada ekip kavramı ve takım çalışması-görev dağılımı
Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik(Acil Tıp AD)
10:00-10:30 Travmalı çocukta fizyolojik özellikler Dr. Cem Boneval(Çocuk Cerrahisi AD)
10:30-11:00 Ara
11:00-12:00

İlk değerlendirme
A-Airway: Havayolu açılması-boyun immobilizasyonu
B-Breathing: Solunum ve ventilasyon
C-Circulation: Dolaşımın sağlanması ve kanama kontrolü
D-Disability: Nörolojik değerlendirme

E-Exposure: Elbiselerin çıkarılması, hipotermiden korunma

Dr. Serhat Emeksiz (Acil Tıp AD)
12:00-12:30 Sabah oturumlarının değerlendirilmesi Tüm eğitmenler
12:30-13:45 Öğle yemeği
14:00-14:30 Travmalı çocuğun yoğun bakımda izlenmesi
Solunum ve nabız, kan basıncı, SpO2 (pulseoximetry) ve kan gazları analizi, santral basınç verileri
Dr. Selman Kesici(Çocuk Yoğun Bakım BD)
14:30-15:00 Hemorajik Şok Dr. Selman Kesici(Çocuk Yoğun Bakım BD)
15:00-18:00 Uygulama (Beceri İstasyonları, 30 dakikalık döngüler)
  İstasyon-1
Temel ve ileri yaşam desteği (maket üzerinde hava yolu sağlanması, kardiyopulmonerresusitasyon, zor hava yolu). Travmalı çocuğun monitorizasyonu ve anlamlandırılması: Solunum ve nabız, kan basıncı, SpO2 ve kan gazları analizi, santral basınç verileri.
Dr. Selman Kesici
Dr. Serhat Emeksiz
Dr. Cem Boneval
  İstasyon-2
Damar yolu
  • Santral ven kateterizasyonu
  • İntraosseöz giriş
  • Arteriyel kateterizasyon
Dr. Özlem Boybeyi
Dr. Müjdem Nur Azılı
  İstasyon-3
Ambulans ve donanımının tanıtılması
Omurga tespiti
İl Ambulans Servisi Ekibi
  İstasyon-4
FAST uygulama
Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik
Dr. Ahmet Emre Ay
Dr. Merter Keçeli
  İstasyon-5
Yanıkta acil yaklaşım
Dr. Sabri Demir
18:00 Öğleden sonra oturumlarının değerlendirilmesi Tüm eğitmenler
 
12 Mart 2023
08:45-10:00 Travmalı hastalarda radyolojik değerlendirme Dr. Merter Keçeli(Çocuk Radyoloji BD)
10:00-11:00 Toraks travmalarında yaklaşım ve olgu örneklemeleri Dr. Özlem Boybeyi(Çocuk Cerrahisi AD)
11:00-11:30 Ara
11:30-12:30 Karın yaralanmalarında yaklaşım ve olgu örneklemeleri Dr. Müjdem Nur Azılı(Çocuk Cerrahisi AD)
12:30-13:45 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Ürogenital yaralanmalarda yaklaşım ve olgu örneklemeleri Dr. Tuğrul Tiryaki(Çocuk Ürolojisi BD)
15:00-16:00 Yanıklarda acil yaklaşım Dr. Sabri Demir(Çocuk Cerrahisi AD)
16:00-16:15 Ara
16:15-18:00 Acil vakamız var (Etkileşimli olgu çalışması) Moderatör: Dr. Cem Boneval
18:00 Değerlendirme ve Kapanış (Sertifika Dağıtımı) Tüm eğitmenler