Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocuklarda Mediastinal Kitleler (Online)

Kurs Ayrıntıları

 • Kurs Ücreti Asistan: 500 , Uzman: 500
 • Yer ve Tarih 13 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:00 - 16:00
 • Kontenjan 25 kişi
 • E-kurs 13/05/2023 - 13/05/2023
 • BaşvuruKapalı
 • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre

Kurs Programı

TÇCD EĞİTİM KURULU
E-KURS

MEDİASTİNAL KİTLELER (Çevrimiçi)

PROGRAM

(13 Mayıs 2023 Cumartesi, 10.00-16.00)

Koordinatörler:  
Doç. Dr. Kıvılcım Karadeniz Cerit Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Özlem Boybeyi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
   
Konuşmacılar:  
Prof. Dr. Ali Nayci Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Coşkun Özcan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Gürsu Kıyan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Hatice Nursun Özcan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi BD

 

09:45-10:00 Giriş-Kayıt-Tanışma
10.00-10.45 Mediasten Anatomisi / Sınıflama & Epidemiyoloji
  (Ali Nayci)
 
 • Mediasten anatomisi
 • Mediastinal kitleler sınıflaması
 • Epidemiyoloji
 • Tartışma
10.45-12.00 Ön ve Orta Mediasten Kitleleri
  (Coşkun Özcan)
 
 • Lenfoma, Teratom, Germ hücreli tümörler
 • Timus lezyonları
 • Lenfanjiyom
 • Perikardiyal kistler
 • Tartışma
12.00-13.00 Yemek arası/Dinlenme
13.00-14.15. Posterior Mediasten Kitleleri
  (Gürsu Kıyan)
 
 • Bronkojenik kist, Duplikasyon Kistleri, Nöroenterik kistler
 • Paravertebral tümörler, Ganglionörom, Ganglionöroblastom, Nöroblastom
 • Tartışma
14.15-14.45 Mediastinal Lezyonların Radyolojik Değerlendirmesi
  (H. Nursun Özcan)
14.45-15.30 Olgu Örnekleri
  (Tüm Eğiticiler)
KAPANIŞ-ÖNERİ VE TEMENNİLER