Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Çocuklarda Cerrahi Göğüs Hastalıkları Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 2500 , Uzman: 2500
  • Yer ve Tarih 18-19 Kasım 2023, İstanbul Tıp Fakültesi
  • Kontenjan 20 kişi
  • E-kurs 20/10/2023 - 20/11/2023
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Toraks Pretest Sınavı 37 soru 60 dk
2 Göğüs Anatomisi ve Kesiler 28 slayt 16 dk
3 Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistül 29 slayt 34 dk
4 Gastroözofageal Reflü 49 slayt 50 dk
5 Özofagus Rüptür ve Perforasyonları 31 slayt 13 dk
6 Çocuklarda Özofagus Yanıkları 40 slayt 61 dk
7 Bronkopulmoner Malformasyonlar 51 slayt 27 dk
8 Konjenital Lobar Amfizem 20 slayt 20 dk
9 Yabancı Cisim Aspirasyonları 24 slayt 2 dk
10 Akciğer ve Plevranın Akut Lezyonları 24 slayt 6 dk
11 Doğumsal Diyafragma Hernileri 31 slayt 9 dk
12 Doğumsal Göğüs Duvarı Bozuklukları 51 slayt 20 dk
13 Diyafragma Evantrasyonu 8 slayt 3 dk
14 Akciğer Kist Hidatiği 15 slayt 42 dk
15 Pnömotoraks, Şilotoraks 30 slayt 13 dk
16 Çocuklarda Göğüs Radyolojisi 1 slayt 1 dk
17 Toraks Posttest Sınavı 37 soru 60 dk

Kurs Programı