Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Karın ve Kolorektal Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 2500 , Uzman: 2500
  • Yer ve Tarih 23 - 24 Aralık 2023, Eskişehir
  • Kontenjan 16 kişi
  • E-kurs 25/11/2023 - 30/12/2023
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Kolorektal Pretest Sınavı 2019 35 soru 60 dk
2 İnguinal Patolojiler 109 slayt 102 dk
3 Akut Karın 49 slayt 23 dk
4 Çocuklarda Akut Apendisit 53 slayt 17 dk
5 Laparotomi Yaklaşımları ve Sindirim Sistemi Stomaları 35 slayt 19 dk
6 Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım 15 slayt 19 dk
7 Hirschsprung Hastalığı 64 slayt 41 dk
8 Kazanılmış Anorektal Hastalıklar 31 slayt 16 dk
9 Dalağın Travma Dışı Cerrahi Hastalıkları 23 slayt 14 dk
10 Pankreas Hastalıkları 65 slayt 38 dk
11 İnce Barsak ve Kolonun Polipoid Hastalıkları, Nadir GİS Tümörleri 55 slayt 37 dk
12 GİS Duplikasyonları ve Karın İçi Gelişimsel Lezyonlar 42 slayt 4 dk
13 İnflamatuvar Barsak Hastalıkları 47 slayt 34 dk
14 Karın ve Kolorektal Bölge Radyolojisi 48 slayt 5 dk
15 Anorektal Kontinans ve Kabızlık Yönetimi 49 slayt 26 dk
16 Portal Hipertansiyon 13 slayt 7 dk
17 Doğumsal Anorektal Patolojiler 57 slayt 5 dk
18 Hepatobilier Hastalıklar 56 slayt 5 dk
19 Kolorektal Posttest Sınavı 2019 35 soru 60 dk

Kurs Programı

23 Aralık 2023 Cumartesi – Birinci Gün
Saat Konu Yönlendirici
08:30-08:40 Tanışma, kursun amacı, temel prensipler Tüm eğiticiler
08:40-09:00 Safra kesesi hastalıkları ve kolesistektomi Hüseyin İlhan
09:00-09:30 Safra yolları atrezisinde tanısal kolanjiografi   ve Kasai ameliyatı Kıvılcım Cerit
09:30-10:00 Koledok kistleri: Tanımlama ve ameliyat   seçenekleri Dr. Abdulkerim Temiz
-    Safra yolu kaçaklarında (travma-rüptür-anastomoz)   tedavi yaklaşımları
10:00-10:10KAHVE ARASI
10:10-11:00 Pankreasın cerrahi Hastalıkları Kıvılcım Cerit
-    Pankreas rezeksiyonları ve hiperinsülinizmde   pankreatektomi
-    Pankreatik psödokiste algoritmik yaklaşım
11:00-11:25 Patoloji    a. Hirschsprung hastalığı Dr. Evrim Yılmaz
b. Kolestatik hastalıklar
11:25-12:00 Radyoloji pratik yöntem tanımlama Dr.   Çiğdem Öztunalı
a.    Karın-GİS radyolojisi temel kavramlar
b.    HH tanısında kolon grafisi nasıl çekilmelidir?
c.    ARM tipinin belirlenmesinde hangi yöntemler nasıl   uygulanmalı ve değerlendirilmelidir? (İnvertogram,   cross-tablelateralgrafivb)
d.    Tanınız nedir? (Grafiler ve yorumlar)
12:00-13:30ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Anorektal malformasyon (ARM): Kolostomi   seçiminden PSARP’a tedavi ve ameliyat sonrası sorunların yönetimi Surhan Arda
14:30-15:30 Hirschsprunghastalığı (HH) tanı yöntemleri   (biyopsi tekniği ve zamanlaması), definitif cerrahi teknikler (endorektal   transanal pull-through dahil), ameliyat sonrası sorunlar ve yönetimi (HH   enterokoliti) Surhan Arda
15:30-15:40KAHVE ARASI
15:40-16:40 Gelin tartışalım (GÜNÜN KONULARINA AİT OLGULAR) Tüm eğiticiler
16:40-17:30 UYGULAMA: Hayvan barsağında   anastomoz/dikiş çalışması Tüm eğiticiler
24 Aralık 2023 Pazar – ikinci Gün
Saat Konu Yönlendirici
08:20-09:10 Apendisit! Her hastayı tanıyabiliyor muyuz?   Sorunlar? Kıvılcım Cerit
09:10-10:00 GİS kanamaları yönetimine algoritmik yaklaşım Özlem Boybeyi
-    Meckel divertikülü: Tanı ve tedavi
-    İnvaginasyon: Tanı ve tedavi
-    GİS polipoid hastalıkları, olgularla tanı ve   tedavi yaklaşımları
10:00-10:20 Dalağın cerrahi hastalıkları Dr. Abdulkerim Temiz
10:20-10:35    KAHVE ARASI
10:35-11:00 Anorektal bölgenin diğer hastalıkları (fistül,   fissür, hemoroid) Surhan Arda
11:00-11:20 Kabızlık ve dışkı kaçırma. Tanımı,   değerlendirilmesi ve tedavisi Surhan Arda
11:20-11:40 GİS duplikasyonları tanı ve tedavi yaklaşımları Dr. Abdulkerim Temiz
11:40-12:00 Bağırsak anastomozu kaçağı! Tanı ve tedavisinde   nasıl davranalım? Dr. Abdulkerim Temiz
12:00-13:30ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:50 Hidrosel sınıflamasına göre cerrahi zamanlaması Ayşe Karaman
13:50-14:10 İnguinal herni ameliyatını nasıl yapıyoruz?   Laparoskopinin yeri? Ayşe Karaman
14:10-14:30 İnmemiş testis muayenesi ve ele gelmeyen   testiste yaklaşım. Ayşe Karaman
Laparoskopinin yeri?
14:30-14:50 Stoma endikasyonları, stoma teknikleri; hangi   stoma tercih edilmeli; stoma sorunları ve çözüm yolları Surhan Arda
14:50-15:05 KAHVE ARASI
15:05-15:30 İnflamatuvar bağırsak hastalıkları Özlem Boybeyi
15.30-16:00 İnflamatuvar bağırsak hastalığında kolektomi ve   pull-through seçenekleri- Total kolektomi sonrası sorunlar ve yönetimi Özlem Boybeyi
16:00-17:00 Gelin tartışalım… (GÜNÜN KONULARINA AİT   OLGULAR) Tüm eğiticiler
17:00-17:30 Değerlendirme, sertifika töreni ve kapanış Tüm eğiticiler