Kurs Ayrıntıları

img
0 Ders Sınav

Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu

Kurs Ayrıntıları

  • Kurs Ücreti Asistan: 3500 , Uzman: 3500
  • Yer ve Tarih 24-25 Şubat 2024, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Samsun
  • Kontenjan 16 kişi
  • E-kurs 27/01/2024 - 28/02/2024
  • BaşvuruKapalı
  • KursKurs bitti

Açıklama

E-kurs Akışı

Ad Sayı Süre
1 Endoskopi Pretest Sınavı 2020 20 soru 40 dk
2 Laparoskopide Ergonomi ve Ameliyat Öncesi Planlama 41 slayt 12 dk
3 Çocuk Cerrahisinde Tanı ve Tedavi Amaçlı Bronkoskopi 37 slayt 16 dk
4 Tanı Amaçlı Üst GİS Endoskopisi 15 slayt 16 dk
5 Tedavi Amaçlı Üst GİS Endoskopik Girişimleri 22 slayt 7 dk
6 Alt GİS Endoskopisi ve Rektosigmoidoskopi 23 slayt 8 dk
7 Rijid ve Bükülebilir Alet Spektrumu 32 slayt 10 dk
8 Sistoskopi ve Perkütan İşlemler 43 slayt 23 dk
9 Tanısal ve Terapötik Sisto-üretroskopi 17 slayt 11 dk
10 Çocuklarda Laparoskopik Uygulamalar 23 slayt 6 dk
11 Laparoskopi Sistemi ve Donanımı 45 slayt 30 dk
12 Çocuk Ürolojisinde Endoskopik Girişim Alet Spektrumu 24 slayt 12 dk
13 Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Girişimler-I 25 slayt 24 dk
14 Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik Girişimler-II 40 slayt 14 dk
15 İnvajinasyon 31 slayt 13 dk
16 Meckel, LADD 43 slayt 68 dk
17 Çocuklarda Over Patolojilerinde Laparoskopi 20 slayt 10 dk
18 Laparoskopik Gastrostomi ve PEG 14 slayt 16 dk
19 Çocuk Cerrahisinde Tanı ve Tedavi Amaçlı Torakoskopi 29 slayt 9 dk
20 Laparoskopide Komplikasyon Yönetimi ve Kontraindikasyonlar 25 slayt 6 dk
21 Endoskopi Posttest Sınavı 2020 20 soru 40 dk

Kurs Programı

Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu

24 – 25 Şubat 2024

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Samsun

BİRİNCİ GÜN
Saat Konu Yönlendirici   
08:30-08:50 Hoş geldiniz, tanışma, ısınma
  
08:50-09:00 Hedef ve programın paylaşımı   
Videolu Sunumlar – I
09:00-09:30 Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı   bronkoskopi Sertaç   Hancıoğlu Malzeme ve set-up anlatımı + olgu örnekleri
09:30-10:00 Çocuk cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı üst   GIS endoskopisi Berat Dilek   Demirel
10:00-10:15 Tartışma   
Videolu   Sunumlar – II   
10:15-10:30 Çocuk   ürolojisinde endoskopik cihaz, enstrüman spektrumu ve teknik Beytullah   Yağız Malzeme ve   set-up anlatımı
10:30-10:45 Çocuk   cerrahisinde tanı ve tedavi amaçlı sistoskopi: VUR’da enjeksiyon, PUV ve   üreterosel Beytullah   Yağız Olgu   örnekleri
10:45-11:00 Tartışma   
11:00-11:15 Kahve Arası   
11:15-11:45 Laparoskopi   ve torakoskopide anestezi ilkeleri Sibel Barış
11:45-12:00 Laparoskopide   cihaz ve donanımı tanıma Berktuğ   Bahadır
12:00-12:15 Laparoskopide   ergonominin pratikteki basit uygulamaları Gülnur   Bahadır
12:15-12:30 Tartışma   
12:30-13:30 Öğle Yemeği   
Videolu   Sunumlar – III   
13:30-13:50 Laparoskopide   trokar girişi ve hazırlık Özlem   Boybeyi
13:50-14:10 Torakoskopide   cihaz ve donanımı tanıma Zafer   Dökümcü
14:10-14:30 Temel   torakoskopi uygulamaları Zafer   Dökümcü VATS ve temel   ilkeler
14:30-15:00 Malzeme, personel ve anestezi ile ilgili olası   sorunlar Abdülkerim   Temiz
15:00-15:30 Kahve Arası   
FİRMA; İSTASYON; MALZEME GB


15:30-17:30 UYGULAMA   (Birinci Gün) BB
Kursiyerler   dönüşümlü olarak pratik yapacaktır. AT
1: Rijid ve bükülebilir bronkoskopi   eğitim seti BDDà endoskop
2: Bükülebilir özofagoskopi   eğitim seti SH à bronkoskop
3: Sistoskopi eğitim seti BY à sistoskop
4: Laparoskopi temel eğitim seti OB, ZD
17:30-18:00 Gün sonu   değerlendirmesi   
  
İKİNCİ GÜN
08:40-09:00 Isınma     
Videolu   Sunumlar – IV     
09:00-09:15 Akut batın   sendromu ayırıcı tanıda laparoskopik eksplorasyon Sertaç Hancıoğlu Genel lap   eksplorasyon ilkeleri
09:15-09:30 Appendektomi Berat Dilek Demirel (olgu+endikasyon+trokar girişi ve set-up + ameliyat videosu)
09:30-09:45 İnvajinasyon Gülnur Bahadır
09:45-10:00 Meckel ve   Ladd prosedürü Özlem Boybeyi
10:00-10:15 Tartışma     
10:15-10:30 Kahve Arası     
Videolu   Sunumlar – V     
10:30-10:45 Çocuklarda inguinal bölge ve çevre batın   duvarı anatomisini laparoskopik eksplorasyonla anlama Abdülkerim Temiz     
10:45-11:00 Ele gelmeyen testiste laparoskopinin yeri Abdülkerim Temiz     
11:00-11:15 Over   patolojileri Berktuğ Bahadır     
11:15-11:30 Periton   diyaliz kateteri takılması Beytullah Yağız     
11:30-11:50 Laparoskopik gastrostomi ve perkütan endoskopik   gastrostomi Berat Dilek Demirel     
11:50-12:15 Tartışma     
12:15-13:30 Öğle Yemeği     
Videolu   Sunumlar – VI     
13:30-14:00 Laparoskopik kolesistektomi Gülnur Bahadır     
14:00-14:30 Laparoskopik fundoplikasyon Zafer Dökümcü     
14:30-15:00 Laparoskopik organ biyopsileri Berktuğ   Bahadır     
    
Solid organ bx, Kolanjiyo, Kolon   bx, Gonad bx, Periton Bx, LAP bx
15:00-17:00 UYGULAMA   (İkinci Gün) TÜM EĞİTİCİLER     
    
    
    
    
    
    
Kursiyerler değişimli olarak pratik yapacaktır
1: Rijid bronkoskopi, özofagoskopi eğitim   seti
2:    Bükülebilir özofagoskopi eğitim seti
3: Sistoskopi eğitim seti
4: Laparoskopi temel eğitim seti
17:00-17:30 Geri Bildirim     
17:30-18:00 Sertifika   Dağıtımı ve Kapanış